Sergesfin


SergesFin és una consultoria composta per professionals provinents dels sectors financers, asseguradors i bancàris; especialistes en Serveis Financers Globals. Som consultors bancàris amb la filosofia de mediadors, treballem amb les principals entitats bancàries del nostre pais així com les extranjeres.


Visita la Web